Event: ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE U OFTALMOLOGIJI

Venue: Sunčana Reka, Banja Koviljača

Date: 19-22. jun 2019. godine

Language: Srpski

About this event
Ultrazvuk je mehanička energija. Prostire se longitudinalno, brzina zavisi od medija kroz koje prolazi. Visa frekvencija znači bolju rezoluciju, ali manji prodor. Pri prolasku kroz različite sredine ponasa se slično svetlosti: reflektuje se, prelama se, menja pravac i pravi paralaksu. Dijagnostički UZ u oftalmologiji koristi frekvenciju od 8-20 MHz (standardno), 50 i vise MHz kao ultrazvučna biomikroskopija. Prezentacija odjeka na ekranu daje sliku, jednodimenzionalnu (A slika) ili dvodimenzionalnu (B slika). Prva služi za biometriju, ali i za tkivnu diferenčijačiju. Standardizacija.

Other Projects

[wcp-carousel id="251"]