Srpska Akademija nauka i umetnosti i Urološka sekcija Srbije organizuju

Naučni skup
Karcinom mokraćne bešike i urinarne derivacije

Ponedeljak, 29. oktobar 2007.
Početak u 10.00 časova

Svečana sala SANU, II sprat
Knez Mihajlova br. 35, Beograd

Organizator skupa

Prof. dr Jovan Hadži-Đokić, dopisni član SANU

Organizacioni odbor

Akademik Veselinka Šušić
Akademik Vojin Šulović
Akademik Sveto Suša
Prof. dr Sava Perović, dopisni član SANU
Prof. dr Vladisav Stefanović, dopisni član SANU
Prof. dr Predrag Peško, dopisni član SANU
Prof. Milan Đokić

Zahvaljujemo se na podršci

?MAGNA PHARMACIA" D.O.O., Beograd
?INTERLAB EXIM" D.O.O., Beograd
?PAROCCO COMMERCE" D.O.O.,Novi Sad
?CRNA TRAVA" D.O.O., Leskovac
?YUNICOM", D.O.O., BEOGRAD

Program naučnog skupa

10.00 Otvaranje naučnog skupa
10.05 Patrick Coloby (Paris, France)
FEMALE CYSTECTOMY AND ORTHOTOPIC NEOBLADDER
10.45 Dragoslav Bašić (Niš)
ISTORIJAT URINARNIH DERIVACIJA
10.55 Alexander Hinev (Varna, Bulgaria)
ORTHOTOPIC ILEAL W - SHAPED NEOBLADDER: FUNCTIONAL RESULTS AND ONCOLOGICAL OUTCOME
11.10 Živko Popov (Skopje)
URINARY DERIVATION - THIRTY YEARS EXPERIENCE OF SINGLE CENTER IN REPUBLIC OF MACEDONIA
11.25 Vuk Sekulić (Novi Sad)
NERVE - SPARING RADIKALNA CISTEKTOMIJA I ORTOTOPSKA NEOBEŠIKA (FILM)
11.35 Miodrag Aćimović (Beograd)
ORTOTOPSKA MOKRAĆNA NEOBEŠIKA PO STUDER
11.45 Jovan Hadži-Đokić (Beograd)
ORTOTOPSKE URINARNE DERIVACIJE - ISKUSTVO UROLOŠKE KLINIKE U BEOGRADU (1985 - 2006)
PAUZA
12.05 Sava Mićić (Beograd)
METABOLIČKE KOMPLIKACIJE URINARNIH DERIVACIJA
12.15 Željko Marković (Beograd)
LEČENjE STENOZA URETEROINTESTINALNIH ANASTOMOZA NEHIRURŠKIM METODAMA
12.25 Ivan Ignjatović (Niš)
SIGMA RECTUM POUCH - ISKUSTVO UROLOŠKE KLINIKE U NIŠU
12.35 Zoran Džamić (Beograd)
MODIFIKOVANA MAINZ POUCH II DERIVACIJA I KVALITET ŽIVOTA
12.45 Cane Tulić (Beograd)
HIRURŠKE KOMPLIKACIJE KOD ORTOTOPSKIH URINARNIH DERIVACIJA
12.55 Tomislav Pejčić (Beograd)
RECIDIVI TUMORA U ILEALNIM KONDUITIMA I NEOBEŠIKAMA
13.05 Diskusija
13.30 Završna reč

Ulaz na predavanja slobodan.

Molimo potvrdite Vaš dolazak na info@congrexpo.co.yu.

back | home | top